PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / Euku-Pflegeset 1

 


 

euku-clean PFLEGESET 1

 

  • vysoce účinný čistící koncentrát.
    Nikdy nepoužívejte neředěný!
  • pro čištění podlah opatřených uzavíracím lakem.
 

 

Podklad:
Parketové, korkové a další vodě odolné podlahy opatřené vrchním krycím lakem.

Pokyny pro zpracování:
Euku-clean používejte pouze ve zředěné formě.

Čištění:
Rozmíchejte ca. 50 –100ml výrobku v 10l vlažné vody a pak mírně navlhčeným hadrem vytírejte podlahu.

Použití Nářadí Doba schnutí
čištění vytírací mop
euku-wischmopp
ca. 30 minut

Spotřeba:
50 – 100ml na 10l vody.

Čištění pracovního nářadí:
Po použití opláchnout vodou.

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení ca.12 měsíců. Skladování a přeprava při teplotách +5°C až +40°C.

 

 

 

 

Značení:
 
GefStoffV Xi dráždivý
VbF nepodřízeno
ADR/RID: odpadá
UN Nr.: odpadá
R- věty: R 36 Dráždí oči.
S - věty: S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S 25 Zamezte styku s očima
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

 

UBA Nr.: 19590007

Údaje o složení podle doporučení EU:
Pod 5% neiontových tenzidů, 5 – 15% aniiontových tenzidů.

Další obsažené látky:
Aromatické látky, methylchlorizothiazolinony, methylizothiazoliony

 

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/
341 07 2007 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.

 

 

 

UDÁVÁ SMĚR

euku – wax protiskluzový vosk podle DIN 18032 (PFLEGESET 1)
pro sportovní podlahy

 

  • samolešticí
  • odolný proti setření při vytírání
  • pro všechny lakované podlahy
 

 

Podklad:
Lakované parkety, korkové podlahy, podlahy z umělé hmoty, linolea, přírodního i umělého kamene.

Pokyny pro zpracování:
Euku-wax protiskluzový vosk se nanáší na očištěnou, suchou podlahu měkkým hadrem nebo mopem euku-wischwiesel rovnoměrně v tenké vrstvě. Během schnutí již nanesený vosk neroztírejte, aby se nezničil ochranný film.
První ošetření provádět vždy nezředěným voskem. Euku protiskluzový vosk vytváří po zaschnutí rovnoměrný a lesklý film. U nových podlah z umělé hmoty nebo přírodního či umělého kamene se tohoto efektu docílí vícenásobným ošetřením euku protiskluzovým voskem.
U silně namáhaných parketových podlah, jako jsou školy, kanceláře atd. opakujte celkové ošetření po uplynutí jednoho týdne.
Pro udržovací ošetřování podle namáhání přidat 50 až 100 ml euku-clean do 10 litrů vody.
Podlahu setřít mírně vlhkým hadrem nebo mopem. Nikdy nepoužívejte neředěný euku-clean.

Použití Nářadí Doba schnutí
Vrstva:    
     
1x euku
protiskluzový vosk
mop ca. 30 minut

 

 

Schnutí:
Zde se jedná o přibližné hodnoty, které jsou závislé na teplotě v místnosti a podlahy jakož i na vzdušné vlhkosti.

Spotřeba:
ca. 40ml/m2 (při úplném ošetření)

Čištění pracovního nářadí:
Ihned po použití vodou.

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálních obalech nejméně 12 měsíců.Chránit před mrazem!

Značení:
 
GefStoffV nepodřízeno
VbF nepodřízeno
ADR/RID: nepodřízeno
UN Nr. nepodřízeno
R- věty: ------
S - věty: S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
UBA Nr.: 19590001

Údaje o obsahu podle doporučení EU:
Pod 5% neiontových tenzidů, polymerdisperze, ve vodě rozpustná rozpouštědla, konzervační přípravky, parfémové oleje.

 

 

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

275 04 2005 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.