PRODUKTY / Podlahy a parkety / Servoalpha WF 2000

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Jemná, tvarově stálá stěrka
Servoalpha WF 2000

Servoalpha WF 2000

 

 

 

  • malé vnitřní pnutí
  • vysoká konečná pevnost
  • pro tloušťku vrstvy do 40 mm
  • neobsahuje chromáty
  • šetrná vůči pokožce
  • dobře tvarovatelná
  • ekologická díky použití recyklovaných surovin (alfa sádra)

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO
Výplňová a reparační stěrková hmota na bázi alfa polohydrátu síranu vápenatého je určená pro vyrovnávání, stěrkování a vyhlazování podlah i stěnových ploch. Vhodná pro použití na anhydritových a litých anhydritových potěrech, cementových potěrech, potěrech z litého asfaltu třídy tvrdosti IC 10, sádrokartonových a sádrovláknitých deskách, dřevotřískových deskách V 100 E1 a OSB deskách.
Stěrka je vhodná pouze pro použití v interiéru.
Nepoužívat ve vlhkých nebo mokrých prostorách a pod parkety.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO béžová
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, na stěnách a podlaze
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO do cca 40 mm
Zatížení pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529) BUDE DOPLŇENO vhodný od tloušťky vrstvy 1mm
Spotřeba BUDE DOPLŇENO cca 1,5kg/m2 na 1mm tloušťky vrstvy
Přidání vody BUDE DOPLŇENO ca. 5,0 – 5,5l / 20kg prášku
Doba zrání BUDE DOPLŇENO odpadá
Doba zpracovatelnosti * BUDE DOPLŇENO ca. 20 - 30 minut
Pochozí * BUDE DOPLŇENO podle tloušťky vrstvy
po ca. 1 – 1,5 hodině
Pokládka podlahové krytiny * BUDE DOPLŇENO 1 – 3 mm: cca 24 hodin
4 – 7 mm: cca 48 hodin
8 – 10 mm: cca 4 dny
při tloušťce vrstvy nad 10 mm je nutno počítat s prodlouženou dobou schnutí
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodný
Označení podle 1999/45/EG BUDE DOPLŇENO nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE BUDE DOPLŇENO CP 1
Skladování BUDE DOPLŇENO skladovat v suchu,
skladovatelnost cca 6 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být vyzkoušen, ošetřen a připraven podle platných norem a předpisů, i podle současného stavu úrovně techniky /např. v souladu s VOB díl C, DIN 18 365, technického listu BEB, TKB-8 atd/.
Podle druhu podkladu a pozdějšího používání proveďte přednátěr výrobky Okatmos® EG 20, Okamul PU-V Schnell, Bakit PV Universal nebo Okapox GF. Musí být zajištěno použití systémové skladby výrobků.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO
Servoalpha WF 2000 smícháme s čistou vodou pomocí elektrického mísidla při maximálně 600 otáčkách / min na hmotu bez hrudek.
Servoalpha WF 2000 se při aplikaci na podlaze může po zatvrdnutí a nanesení dalšího základového nátěru Okatmos® EG 20 (zředěnými vodou v poměru 1:1) přestěrkovat univerzální stěrkou Servoalpha AF 1000.

Na Servoalpha WF 2000 nenanášejte metodou „mokrý do mokrého“ stěrky na bázi cementu.
Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.
V případě pochybností proveďte zkušební stěrkování.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO
Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí předchozí technické listy svojí platnost.

 

Balení

Balení   Číslo výrobku
54 x 20kg papírové pytle 42035

 

Stav
BUDE DOPLŇENO
Wbg. 12.03.2012

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.