PRODUKTY / Podlahy a parkety / Servoalpha FA 3000

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Stěrková hmota vyztužená vlákny
Servoalpha FA 3000

Servoalpha FA 3000

 

 

 

  • flexibilní
  • vyztužená vlákny
  • nízké vnitřní pnutí
  • ekologická  - použití recyklované suroviny
  • velmi nízké emise škodlivin
  • pro tloušťku vrstvy 3 až 20 mm
  • vysoká konečná pevnost
  • velmi dobře se rozlévá

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Stěrková hmota na bázi alfa polohydrátu síranu vápenatého, s velmi nízkými emisemi, vyztužená vlákny, určená pro stěrkování a vyrovnávání podkladů do tloušťky stěrkové vrstvy 20 mm.

Servoaplha FA 3000 je vhodná jako podklad pro pokládku elastických a textilních podlahových krytin, i vícevrstvých hotových parket v kombinaci s Bakit EK neu

Servoalpha FA 3000 je vysoce flexibilní, má nízké vnitřní pnutí a velmi dobře se rozlévá.

Servoalpha FA 3000 je vhodná pro použití na podkladech s rizikem deformací, suchých potěrech a starých nosných xylolitových potěrech, potěrech z litého asfaltu třídy tvrdosti IC 10 a pro stěrkování na izolačních deskách Okaphone.

Dbejte na řádné proschnutí stěrkové hmoty.

Nepoužívejte ve vlhkých nebo mokrých prostorách.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO béžová
Použití BUDE DOPLŇENO interiér, na podlaze
Tloušťka vrstvy BUDE DOPLŇENO 3mm - 20mm
Zatížení pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529) BUDE DOPLŇENO vhodná od tloušťky stěrkové vrstvy 3mm
Spotřeba BUDE DOPLŇENO cca 1,4kg/m2 na 1mm tloušťky
Množství přidávané vody BUDE DOPLŇENO 4,5l na 20 kg prášku
Doba vyzrávání BUDE DOPLŇENO 3 minuty (pak znovu promíchat)
Doba zpracovatelnosti * BUDE DOPLŇENO 20 minut
Pochozí po * BUDE DOPLŇENO po 2 - 3 hodinách
Pokládka podlahové krytiny * BUDE DOPLŇENO 3 – 5mm: po 24 hodinách
4 – 8mm: po 48 hodinách
9 – 15mm: po 72 hodinách
> 15mm: po 5 dnech
(nutno prokázat CM měřením < 0,5CM-%)
Podlahové vytápění BUDE DOPLŇENO vhodný
GISCODE BUDE DOPLŇENO CP 1
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1Plus podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO v suchu, skladovatelnost 6 měs.
* BUDE DOPLŇENO doba schnutí je vztažena na 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a vyšší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a nižší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být vyzkoušen a vhodně připraven pro další aplikaci /např. podle VOB díl C, DIN 18 365/ a především podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba připravit podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle listu TKB-8. Podle druhu podkladu, podlahové krytiny a namáhání podlahy použijte pro přípravu podkladu vhodné penetrace a přednátěry: Okamul HD 11, Okatmos® EG 20, , Bakit PV Universal Okapox GF nebo Okamul PU-V schnell. Musí být zajištěno použití systémové skladby použitých produktů.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO

Servoalpha FA 3000 smíchejte s čistou vodou a pomocí elektrického míchadla míchejte při maximálně 600 ot./minutu na hladkou hmotu bez hrudek. Nechte 3 minuty vyzrát, pak ještě jednou promíchejte. Stěrku  nanášejte hladítkem.

Na Servoalpha FA 3000 nenanášejte metodou „mokrý do mokrého“ další vrstvu stěrky na bázi cementu.

Během schnutí zamezte přímému ozáření sluncem a vzniku průvanu.

V případě pochybností proveďte nejprve zkušební vzorek.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí a stroje očistěte ihned po použití vodou.

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Přibližně 1,4 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy.

Poznámka
BUDE DOPLŇENO
Při nevhodných klimatických podmínkách v místnosti a při tloušťce stěrkové vrstvy nad 15 mm je potřeba připravenost pro pokládku podlahové krytiny ověřit měřením vlhkosti CM přístrojem dle návodu přístroje a souvisejících profesních pokynů.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   Číslo výrobku
54 x 20kg papírové pytle 42001

 

Stav
BUDE DOPLŇENO

12.01.2015/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.