PRODUKTY / Podlahy a parkety / BAKIT UNIPAR FD

 

 

Disperzní lepidlo na parkety
Bakit Unipar FD

Bakit Unipar FD

 

 

 

 • neobsahuje rozpouštědla
 • vysoká smyková pevnost
 • připraveno k okamžitému použití
 • vhodné pro podlahy s podlahovým topením
 • velmi nízké emise EC 1 podle GEV

Vlastnosti a použití

Disperzní lepidlo na parkety neobsahující rozpouštědla, s velmi nízkými emisemi škodlivin pro neposuvnou fixaci parket podle normy DIN EN 14293.

Je vhodné pro nejrůznější druhy parket jako mozaikové parkety, masivní parkety tloušťky 10mm (kromě dřevin náchylných k bobtnání), vlysy na drážku a pero tl. 22mm do velikosti vlysu 75x600mm, vysoké lamelové parkety 16 – 22mm, dvou a třívrstvé hotové parkety v tabulích a krátkých prknech do délky 60cm bez nosného podkladu HDF a MDF a dřevěné dlažby podle DIN 68702 RE a WE o tloušťce 40mm bez pojezdu vozidel.
Při aplikaci exotických dřevin prosíme kontaktujte naše technické oddělení.
Používá se pro lepení na cementové potěry, dřevotřískové desky V 100 E, OSB desky a na sanované podklady opatřené vhodnou stěrkou pod parkety ze sortimentu Kiesel.

 

Technické údaje

Barva béžová
Použití interiér
Minimální teplota podlahy +17°C
Doba odvětrání * žádná
Doba pro položení parket * ca. 10 - 12 minut
Zatížitelný * po ca. 72 hodinách
Brousitelný * po ca. 48 hodinách
Podlahové vytápění vhodný
Označení podle GefStoff nepodléhá označovací povinosti
GISCODE D 1 podle TRGS 610
EMICODE EC 1 podle GEV
Skladování chránit před mrazem skladovatelnost ca. 12 měsíců
* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 356 „Parketářské práce“, DIN 18367 a DIN 68 702 „Dřevěná dlažba“ a podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba připravit podle platného technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“, stav říjen 2008 a podle technického listu TKB-8.
Při lepení na anhydritové potěry proveďte nejprve přednátěr pomocí Bakit PV - Universal a přestěrkování stěrkou ze sortimentu Kiesel vhodnou pod parkety. Při přímém lepení na cementové potěry rovněž penetrujte Bakit PV – Universal. Je třeba dodržet použití systémových produktů. Prosíme dodržujte také ustanovení v technickém listě TKB Nr. 1 „Lepení parket“.

 

Zpracování

Bakit Unipar FD dobře promíchejte.
Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou.
Lepidlo naneste pouze na takovou plochu, na které dokážete položit parkety během ca. 10-12 minut.
Parketu nasuňte, vyrovnejte a poklepejte. Dbejte na celoplošné podlepení parket. Objeví-li se na parketách pnutí, ihned příslušná místa zatižte.

 

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí

Velikost zubu
Druh parket
Spotřeba
TKB B3
mozaikové parkety (DIN EN 13488) max. šířky prkna 30mm, kromě případů, kdy jsou parkety pokládány v anglické vazbě, rovnoběžné vazbě a kromě dřevin náchylných k bobtnání ca. 800 - 900 g/m2
TKB B6
10mm masivní parkety (DIN EN 13227) 250 x 50mm (kromě dřevin náchylných k bobtnání)
vysoké lamelové parkety (DIN EN 14761) 16 – 22mm
dvouvrstvé hotové parkety (krátké, DIN EN 13489)
ca. 900 - 1000 g/m2
TKB B11
vlysové parkety 22mm na drážku a pero (DIN EN 13226)
dřevěná dlažba RE a WE (výška špalíku 40mm) (DIN EN 68702)
ca. 1100 - 1200 g/m2

Spotřeba závisí mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve dostatečný počet zkušebních vzorků, aby se ověřila vhodnost použití našich výrobků pro zamýšlený postup a účel zpracování. Výše uvedené pokyny ani ústní poradenství nezakládá záruku. K tíži nám může být připsán úmysl nebo hrubá nedbalost, nastanou-li jaké.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny dříve vydaná vydání svojí platnost..

 

Balení

Balení   číslo výrobku
32 x 18 kg plastové kbelíky 46027

 

Stav

30.03.2010 AWT FB

 

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.