PRODUKTY / Podlahy a parkety / OKATMOS EE 19

 

Jednostranné lepidlo Okatmos® EE 19


 

 

 

 • velmi nízké emise škodlivin
 • pro PVC a CV krytiny
 • hygienizující

Vlastnosti a použití

Disperzní lepidlo neobsahující rozpouštědla s velmi nízkými emisemi škodlivin pro lepení PVC a CV krytin v rolích i čtvercích jakož i textilních krytin se spodní stranou z latexu nebo tkaniny.
Okatmos® EE 19 přispívá díky svému hygienizujícímu účinku k odstranění zápachů.

 

Technické údaje

Barva krémově bílá
Použití interiér
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)
 vhodný
Minimální teplota podlahy +17°C
Doba odvětrání *   ca. 10 – 20 minut podle druhu krytiny
Doba pro položení krytiny *   ca. 30 - 40 minut podle druhu krytiny
Zatížitelný *   po ca. 24 hodinách
Konečná pevnost *   po ca. 72 hodinách
Podlahové vytápění   vhodný
Označení podle GefStoff nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE D 1 podle TRGS 610
EMICODE EC 1 podle EGV
Skladování chránit před mrazem, skladovatelnost ca. 12 měs.
* při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 a podle současného stavu úrovně techniky.
Podklad je třeba předem připravit a ošetřit podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB 8.
Podle druhu podkladu, podlahové krytiny a namáhání podlahy použijte pro přípravu podkladu vhodné přednátěry, základové nátěry a stěrkové hmoty Kiesel. Při lepení parotěsných krytin a na nesavých podkladech je třeba podklad vždy opatřit dostatečně silnou vrstvou stěrky, aby se vytvořila savá podkladní vrstva. Při práci je třeba dodržovat pokyny uvedené v technických listech příslušných použitých výrobků.
Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

 

Zpracování

Okatmos® EE 19 řádně promíchejte.
Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Nechte 10 – 20 minut odvětrat, pak položte krytinu a řádně jí po celé ploše přitlačte.
Na savých podkladech lze dosáhnout pouze adhezního přilepení.
Spárování a uzavření krytiny lze provádět nejdříve 24 hodin po nalepení.

Dodržujte pokyny pro pokládku od výrobce krytiny.

 

 

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba

Velikost zubu stěrky Druh podlahové krytiny Spotřeba
TKB A2
TKB A3
PVC a CV krytiny v rolích i čtvercích ca. 300 - 350g/m2
TKB B1 textilní krytiny s latexovou nebo tkaninovou spodní stranou ca. 400g/m2

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu a může se lišit podle druhu podkladní stěrky, výrobce zubové stěrky a zpracovatele.

 

Upozornění

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve dostatečný počet zkušebních vzorků, aby se ověřila vhodnost použití našich výrobků pro zamýšlený postup a účel zpracování. Výše uvedené pokyny ani ústní poradenství nezakládají záruku. K tíži nám může být připsán úmysl nebo hrubá nedbalost, nastanou-li jaké.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny dříve vydané verze svojí platnost.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
32 x 20kg plastové kbelíky 49044
33 x 12kg plastové kbelíky 49045

 

Stav

19.04.10 AWT FB

 

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.