PRODUKTY / Podlahy a parkety / OKATMOS ET 6

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Lepidlo na koberce Okatmos® ET 6


 

 

 

  • velmi nízké emise škodlivin
  • hygienizující
  • vysoká pevnost přilepení
  • lehce se nanáší

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO
Disperzní lepidlo bez rozpouštědla, s velmi nízkými emisemi škodlivin, pro lepení kobercových krytin s nejrůznějšími úpravami spodní strany a vrstvených PVC krytin s polyesterovou tkaninou.
Okatmos® ET 6 má vysokou počáteční i konečnou lepivost. Je vhodné pro podlahy čištěné metodou Sprüh-ex a šamponováním podle RAL 991 A2. Okatmos® ET 6 přispívá díky svému hygienizujícímu účinku k odstranění zápachů.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO krémově bílá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)
BUDE DOPLŇENO vhodný
Minimální teplota podlahy BUDE DOPLŇENO +17°C
Doba odvětrání *   ca. 10 – 15 minut
Doba pro položení krytiny *   ca. 20 minut
Zatížitelný *   po ca. 24 hodinách
Konečná pevnost *   po ca. 72 hodinách
Podlahové vytápění   vhodný
Označení podle GefStoff BUDE DOPLŇENO nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE BUDE DOPLŇENO D 1 podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1 podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO chránit před mrazem,
skladovatelnost ca. 12 měs.
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti, vyšší teploty a nižší vzdušná vlhkost tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vysoká vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být vyzkoušen, ošetřen a připraven podle platných norem a předpisů a podle současného stavu úrovně techniky /např. VOB díl C, DIN 18 365, technický list BEB „Posuzování a příprava podkladů, i podle technického listu TKB-8/. Podle druhu podkladu, typu krytiny a následného zatížení požívejte vhodné penetrace, přednátěry a samonivelační hmoty Kiesel.
Při lepení parotěsných krytin a při lepení na nesavých podkladech je třeba podklad vždy přestěrkovat dostatečně silnou vrstvou stěrky. Savé podklady se stěrkují podle potřeby. Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO
Okatmos® ET 6 řádně promíchejte.
Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Nechte 10 – 15 minut odvětrat, pak položte krytinu a pečlivě jí po celé ploše přitlačte.
Obtížně zpracovatelné krytiny, které mají po nalepení tendenci se ještě zvedat, po 30 až 50 minutách znovu přitlačte.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Velikost zubu stěrky Druh podlahové krytiny Spotřeba
TKB B1 textilní krytiny
vrstvené PVC krytiny s polyesterovou tkaninou
ca. 400 g/m2
     
TKB B2 textilní krytiny s hrubou strukturou spodní strany ca. 500 g/m2

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO
Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce, protože nemůžeme ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu. V každém případě doporučujeme provést nejprve zkušební vzorek.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
33 x 15 kg plastové kbelíky 49041

 

Stav
BUDE DOPLŇENO
08.03.2012

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.