PRODUKTY / Podlahy a parkety / Okatmos® RG 220

KIESEL, s.r.o. - Produkty


 

Okatmos® RG 220 - základový nátěr pro nanášení válečkem

Okatmos RG 220

 

 

 

  • připraven k okamžitému použití
  • navazuje na sebe zbylý prach
  • rychleschnoucí
  • velmi vysoká vydatnost
  • snadno se nanáší pomocí válečku dodávaného společně s nátěrem
  • bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
  • velmi nízké emise podle GEV

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO
Disperzní základový nátěr neobsahující rozpouštědla, s velmi nízkými emisemi nanášený válečkem. Nátěr na sebe váže zbylý prach na podkladu a na příslušných stěrkách Kiesel vytváří kontaktní vrstvu před nalepením designových PVC krytin přilnavou fixací Okatmos®RF 220. Okatmos®RG 220 se nanáší válečkem z pěnového plastu dodávaným společně s výrobkem, je rychleschnoucí, má velmi vysokou vydatnost a snižuje nasákavost stěrkových hmot.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO bílá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér a exteriér
Minimální teplota podlahy BUDE DOPLŇENO +15°C
Teplota zpracování BUDE DOPLŇENO +15°C až +25°C
Doba schnutí *   ca. 30 minut
na alfa-polohydrátových stěrkách 50 minut
Označení podle GefStoff BUDE DOPLŇENO nepodléhá označovací povinnosti
GISCODE BUDE DOPLŇENO D 1 podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC1 podle GEV
Skladování BUDE DOPLŇENO chránit před mrazem, skladovatelnost ca. 12 měsíců
* BUDE DOPLŇENO při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO
Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18365 jakož i podle současného stavu úrovně techniky. Podklad se předem ošetří podle platného technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB 8.
Podle druhu podkladu a pozdějšího způsobu používání hotové podlahy proveďte nejprve vhodný přednátěr nebo základový nátěr ze sortimentu Kiesel a následně aplikujte vhodnou stěrku Servoplan nebo Servoalpha v tloušťce vrstvy nejméně 2mm.
Je třeba dodržovat údaje v technických listech všech dalších použitých výrobků. Musí být vždy dodrženo použití systémové skladby výrobků.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO
Okatmos®RG 220 před použitím dobře promíchejte nebo protřepejte. Následně nanášejte na vystěrkovaný podklad nezředěný, v rovnoměrné tenké vrstvě pomocí válečku Kiesel z pěnového plastu. Dbejte, aby v ploše nevznikaly louže.
Po zaschnutí po 30 až 50-ti minutách (podle typu stěrky) se provádí aplikace systémové přilnavé fixace Okatmos®RF 220.

 

Důležitá upozornění
BUDE DOPLŇENO
Při pokládce podlahových krytin je nutno dodržovat všeobecně uznávaná odborná řemeslná a technická pravidla jakož i příslušné platné normy a technické listy.

Zde zvláště platí:
DIN 18365 „Podlahářské práce“
Technický list TKB 8 „Posuzování a příprava podkladů pro podlahové krytiny a parkety“
Technický list BEB „Posuzování a příprava podkladů“
Technický list TKB „Lepení PVC podlahových krytin“

 

Spotřeba
BUDE DOPLŇENO
Ca. 50 g/m2 při použití Kiesel válečku z pěnového plastu.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
Kombi nádoby   49068
1 x 5,0kg plastový kanystr Okatmos®RF220 49069
1 x 2,5kg plastový kanystr Okatmos®RG220 49070

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO
Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různých materiálů a pracovních podmínek, které nemůžeme nijak ovlivnit doporučujeme v každém případě provést nejprve dostatečný počet zkušebních vzorků, aby se ověřila vhodnost použití našich výrobků pro zamýšlený postup a účel zpracování. Výše uvedené pokyny ani ústní poradenství nezakládá záruku. K tíži nám může být připsán úmysl nebo hrubá nedbalost, nastanou-li jaké.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny dříve vydaná vydání svojí platnost.

 

Stav
BUDE DOPLŇENO
04.10.10 lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.