PRODUKTY / Podlahy a parkety / OKATMOS megaStar

KIESEL, s.r.o. - Produkty

 

Víceúčelové lepidlo Okatmos®megaStar

Okatmos MegaStar

 

 

 

  • velmi nízké emise škodlivin
  • hygienizující účinek
  • univerzální použití pro PVC krytiny, linoleum, gumové i textilní krytiny

Vlastnosti a použití
BUDE DOPLŇENO

Disperzní lepidlo bez rozpouštědla s velmi nízkými emisemi škodlivin pro lepení textilních podlahových krytin, homogenního i heterogenního PVC v rolích i čtvercích, designového PVC, CV krytin, linolea a gumových krytin do tloušťky 4 mm v rolích i čtvercích (není vhodné pro zvláštní a speciální krytiny).

Okatmos® megaStar má vysokou počáteční i konečnou lepivost. Je vhodné pro podlahy čištěné metodou Sprüh-ex a šamponováním podle RAL 991 A2.

Okatmos® megaStar je certifikován pro použití v rámci systémové skladby s izolační fólií Valutect a splňuje v této souvislosti požadavky na potřebnou plynotěsnost při sanování kontaminovaných podkladů.

Okatmos® megaStar přispívá díky svému hygienizujícímu účinku k odstranění vzniku zápachů.

 

Technické údaje

Barva BUDE DOPLŇENO krémově bílá
Použití BUDE DOPLŇENO interiér
Zatížitelnost pojezdem kolečkovými židlemi (podle DIN EN 12 529)
BUDE DOPLŇENO vhodný
Minimální teplota podlahy BUDE DOPLŇENO +17°C
Doba odvětrání *   5 – 15 minut podle druhu krytiny
Doba pro položení krytiny *   30 minut podle druhu krytiny
Zatížitelný *   po 24 hodinách
Konečná pevnost *   po 72 hodinách
Podlahové vytápění   vhodný
GISCODE BUDE DOPLŇENO D 1 podle TRGS 610
EMICODE BUDE DOPLŇENO EC 1 podle EGV
Skladování BUDE DOPLŇENO chránit před mrazem, skladovatelnost 12 měs.
* BUDE DOPLŇENO

doba schnutí je vztažena na 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkost. Vyšší teploty a vyšší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a nižší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Příprava podkladu
BUDE DOPLŇENO

Podklad musí být vyzkoušen a vhodně připraven pro další aplikaci /např. podle VOB díl C, DIN 18 365/ a především podle současného stavu úrovně techniky. Podklad je třeba připravit podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle listu TKB-8. Podle druhu podkladu, podlahové krytiny a namáhání podlahy použijte pro přípravu podkladu vhodné přednátěry, základové nátěry a stěrkové hmoty Kiesel. Při lepení parotěsných podlahových krytin a také na nesavých podkladech je třeba podklad vždy opatřit dostatečně silnou vrstvou stěrky, aby se takto vytvořil savý podklad. Při práci je třeba dodržovat pokyny uvedené v technických listech příslušných použitých výrobků.

Musí být zajištěno použití systémových výrobků.

 

Zpracování
BUDE DOPLŇENO
Okatmos® megaStar řádně promíchejte.

Lepidlo nanášejte na podklad vhodnou zubovou stěrkou. Nechte 5 – 15 minut odvětrat, pak položte krytinu a pečlivě jí po celé ploše přitlačte.

Obtížně zpracovatelné krytiny, které mají po nalepení tendenci ještě se zvedat, po 30 minutách znovu přitlačte.

Dodržujte pokyny pro pokládku vydané výrobcem podlahové krytiny a to zejména upozornění ohledně její aklimatizace.

Svařování a případné uzavření podlahové krytiny lze provádět nejdříve 24 hodin po nalepení.

 

Čištění
BUDE DOPLŇENO
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

 

Nářadí a spotřeba
BUDE DOPLŇENO

Velikost zubu stěrky Druh podlahové krytiny Spotřeba
TKB A2 /
TKB A3

gumové krytiny do tl. 2,5mm

gumové krytiny do tl. 4,0mm

homogenní a heterogenní PVC krytiny
CV krytiny

cca. 280 - 300g/m2
TKB B1 textilní krytiny
linoleum
cca. 350 - 400g/m2

Spotřeba je závislá mimo jiné na vlastnostech podkladu a může se lišit podle druhu podkladní stěrky, zubové stěrky a zpracovatele.

 

Upozornění
BUDE DOPLŇENO

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. 

Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svojí platnost.

Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.

 

Balení

Balení   číslo výrobku
33 x 15kg plastové kbelíky 49071

Ostatní informace viz bezpečnostní list výrobku.


Stav
BUDE DOPLŇENO

08.12.2014/lo

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Google+