PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / Strato 202 Špachtlovací gel


 

Strato 202
Nátěrový korekční gel,
na vodní bázi

 

  • možnost použití pro laky eukula řady Strato
  • k zakrytí drobných optických vad a vlásečnicových trhlinek v první vrstvě laku
 

Strato_202.jpg

Číslo produktu: 0104000500

Technické údaje:
Sušina - ca 41% hmotnosti
Spotřeba- 30-50 ml/m2 podle podkladu
Teplota zpracování – místnost a teplota materiálu nesmí klesnout během aplikace a schnutí pod +15°C
Schnutí – 2-3 hodiny
Nářadí – nerezová špachtle

Podklad:
Všechny zbroušené uzavírací nátěry řady Strato.

Pokyny pro zpracování:
Nátěr jednou až dvakrát nanášíme stěrkou z ušlechtilé oceli na zbroušený uzavírací nátěr Strato, uzavřou se tak menší vlasové spáry a zabrání se tak odlupování uzavíracího nátěru. Vytvoříme tak plný, bezesparý povrch.

Čištění pracovního nářadí:
Okamžitě po použití očistit vodou.

Lakování další vrstvy:
Všechny uzavírací nátěry řady Strato.

 

 
Značení:
 
Giscode: W2+
GefStoffV: nepodléhá značení
Přeprava: nepodléhá označení ADR
VOC-Code: obsah těkavých organických látek (VOC): kategorie/subkategorie výrobku dle příl. 7 vyhl. č. 415/2012 Sb.: A/i, nejvyšší přípustný obsah VOC 140 g/l, maximální obsah VOC ve výrobku, připraveném k použiti: 42 g/l

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení 12 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem

Odstranění:
Nevylévat do kanalizace, vysušené v deponiích.

Odstranění obalů: EKOKOM a.s.

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

 

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

01 2013 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost.

 

     
   

VYTISKNOUT ZAVŘÍT OKNO

 

 



© Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.