PRODUKTY / Eukula - povrchová úprava dřevěných podlah / Strato 341 hedvábně matný / Strato 342 matt (mat)

 


 

Strato 341 seidenmatt (hedvábný mat)
Strato 342 matt (mat)
Uzavírací lak na parkety
, na bázi vody, jednosložkový

 

  • dobře se rozlévá
  • odolný proti otěru
  • bezproblémové použití
 

Podklad:
Měkké, tvrdé jakož i exotické dřeviny, korek, korkové parkety slisované do formy odolné vodě a nepodléhající objemovým změnám nabobtnáním. Podklad musí být suchý, zbavený oleje, tuků, vosků a prachu. U podlahového vytápění, dřevěné dlažby a fošnových podlah nejprve aplikujte základový nátěr Strato 200 Holzrollgrund.

Pokyny pro zpracování:
Před zpracováním řádně protřepat. Nanášejte válečkem Strato nebo štětcem na uzavírací nátěry.
Minimální teplota místnosti a podlahy +15°C.
Dobře větrejte, zabraňte vzniku průvanu a přímého slunečního záření.

 

Použití Nářadí Doba schnutí
Základový nátěr:    
     
1x Strato 200 Holzgrund
pro omezení slepování boků parket
(např. u podlahového vytápění, dřevěné dlažby nebo fošnových podlah)
ca 1 hod

 

   
     
nebo    
     
2x Strato 201 ca 1 hod
uzavírací stěrka    
     
nebo    
     
1x Strato 341 ca 5 hod.
s omezením*
     
Vrchní vrstva:    
1x Strato 341/342 mat ca 5 hod.
s omezením*
     
Mezibroušení:    
1x Strato 341/342 mat ca 5 hod.
s omezením*
     
Konečná pevnost:   po ca. 7 dnech
     

 

 

Schnutí:
Jde o přibližné hodnoty závislé na teplotě místnosti a podlahy a na vlhkosti vzduchu.

* Při optimálních podmínkách, tj. při teplotě 23°C a vlhkosti vzduchu 50% je lak Strato po 5 hodinách schnutí pochozí a brousitelný. Pro maximální omezení nabobtnání dřeva je třeba upřednostňovat schnutí laku přes noc. Uvedená doba schnutí neplatí pro silně savé dřeviny jako jsou buk, jasan, javor atd. a pro přeschlé podlahy popř. staré podlahy, u kterých je již lepidlové lože porušeno. Zde je schnutí přes noc nutné.

Spotřeba:
130 ml/m2 na každou vrstvu.

Čištění pracovního nářadí:
°Okamžitě po použití očistit vodou. Přischlé zbytky filmu očistit mycím ředidlem V 29.

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení Strat 341 -12 měsíců, Strato 342- 6 měsíců.
Chránit před mrazem.

 

Značení:
 
GefStoffV odpadá
VbF nepodřízeno
ADR/RID odpadá
UN Nr. odpadá
Giscode W 3+
R- věty: odpadá
S - věty: odpadá

Likvidace:
Nevylévat do kanalizace, vyschlý materiál je možno uložit na deponii.

Ošetřování:
Hodnotný povrch podlahy docílíte správným ošetřováním:

  1. Čištění pomocí euku-clean rozmíchaného ve vodě
  2. Protiskluzový vosk euku-wax pro všechny podlahy natřené lesklým nebo hedvábně matným uzavíracím lakem a euku-mattwax pro všechny podlahy natřené matným a extra matným uzavíracím lakem.

 

Ostatní informace viz bezpečnostní list www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/

Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.

Stav: 343 05 2009 Tímto vydáním předcházející vydání pozbývají platnost

     
   

VYTISKNOUT

 

 © Kiesel, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. Web zpracován v redakčním systému Spacer.
Prosím, přečtěte si Prohlášení o ochraně osobních údajů ZDE.