Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Váš zájem o naše webové stránky nás těší. Zároveň je pro nás velice důležité, abychom chránili Vaše soukromí. Níže naleznete podrobné informace o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji.

Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů
Naše stránky můžete navštívit, aniž byste uváděli jakékoli údaje o své osobě. Ukládáme si pouze údaje o prohlížení stránky, ale bez osobních informací, tj. např. název Vašeho poskytovatele internetu, informaci o stránkách, ze kterých jste na naše stránky přišli, název požadovaného souboru. Tyto údaje jsou vyhodnocovány výlučně za účelem zlepšení naší nabídky a neumožňují identifikaci Vaší osoby.

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze tehdy, když nám je dobrovolně sdělíte (např. v rámci vyžádání kontaktu nebo při registraci k odběru našeho newsletteru). Vámi sdělené osobní údaje bez Vašeho zvláštního souhlasu použijeme pouze ke splnění toho účelu, pro který nám byly sděleny. Po úplném splnění účelu, pro který jste nám své osobní údaje sdělili, bude další použití Vašich osobních údajů zablokováno a po uplynutí lhůt podle daňových a účetních právních předpisů budou Vaše údaje vymazány, pokud nám ovšem neudělíte výslovný souhlas s jejich dalším použitím.

Používání cookies
Aby pro Vás naše webové stránky byly atraktivní a aby bylo umožněno využívání určitých funkcí, používáme na některých stránkách tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Jakmile ukončíte session, tj. jakmile zavřete prohlížeč, jsou některé z námi používaných cookies jsou opět vymazány (tzv. session cookies). Jiné soubory cookies zůstanou uloženy ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám identifikaci Vašeho prohlížeče při příští návštěvě (tzv. perzistentní Cookies).
Můžete si svůj prohlížeč nastavit tak, že Vás bude o umisťování cookies informovat, přičemž se budete moci v jednotlivých případech rozhodnout, zdali jejich umístění přijmete, případně budete moci cookies odmítnout, a to buď pro konkrétní případ nebo všeobecně. V případě odmítnutí cookies však může dojít k omezení funkčnosti našich webových stránek.

Právo požadovat přístup k údajům
Máte právo požadovat bezplatné poskytnutí přístupu k uloženým údajům o Vaší osobě, případně též požadovat opravu, zablokování nebo výmaz těchto údajů.

Kontaktní místo pro ochranu osobních údajů
Máte-li dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů, požadujete-li přístup k Vašim údajům, případně jejich opravu, zablokování či výmaz, nebo chcete-li odvolat svůj souhlas, který jste nám udělil, obraťte se laskavě na:

KIESEL, s.r.o.  
melicherova@kiesel.cz
IČO 649 44 531
DIČ CZ64944531
K Hrušovu 292/4,102 00 Praha 10


Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) a f) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Poskytování osobních údajů není předepsáno zákonem ani smlouvou a není nutné ani pro uzavření smlouvy. Nejste tedy povinni nám své osobní údaje poskytovat.

Používání souborů cookie nám pomáhá neustále zlepšovat naši webovou stránku a její uživatelský komfort. V tomto účelu spočívá také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR.

Máte právo požadovat přístup ke shromážděným informacím o Vaší osobě, právo na opravu, výmaz a omezení zpracování těchto údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů (viz čl. 15 až 18 a čl. 20 GDPR). Pro uplatnění těchto svých práv se můžete obrátit na našeho níže uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Dále máte možnost podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: posta@uoou.cz

Souhlas, který jste nám udělili, můžete odvolat e-mailem adresovaným příslušnému kontaktnímu místu našeho podniku, aniž tím bude dotčena oprávněnost zpracování osobních údajů provedeného na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Nejsou-li účetními či daňovými předpisy stanoveny lhůty pro uchování údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány. O výmazu budete informováni potvrzením.

Máte otázky?

Kiesel - zákaznický servis

+420 607 807 000

DALŠÍ KONTAKTY

Image

KIESEL, s.r.o.
IČO 649 44 531
DIČ CZ64944531

Zapsán v OR vedeném městským
soudem v Praze odd. C, vložka 42 651

K Hrušovu 292/4
102 00 Praha-Štěrboholy


Kancelář pro vyřizování Vašich objednávek a hotovostní odběry otevřena:

pondělí - čtvrtek od 8.00 do 17.00 hod.
pátek od 8.00 do 14.00 hod.

Copyright © 2024 Kiesel s.r.o.

Implemented By Sklenicka.EU

Používáme cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookie.
Některé z nich jsou pro správné fungování nezbytné, jiné nám pomáhají zlepšovat tyto webové stránky.